Tại Orogold, trải nghiệm và sự hài lòng của quý khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Quý khách có quyền từ chối nhận sản phẩm nếu sản phẩm không có tem dán hoặc hư hỏng bao bì.

Mọi sản phẩm được đổi trong vòng 7 ngày .

Để đảm bảo sức khoẻ cho mọi khách hàng của OROGOLD, chúng tôi không nhận hoàn trả những sản phẩm không còn nguyên vẹn, đã mở nắp hoặc đang được sử dụng.